Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz A - Karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 72133
2. Zakres przedmiotowy wniosku wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na budowie zespołu budynków mieszkalnych przy ul. R. Maya
3. Znak sprawy KOS-V.6220.124.2019
4. Data złożenia 2019-06-10
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Przedsiębiorstwo ARI Sp. z o.o. ELIZY ORZESZKOWEJ 5/2, 60-778 POZNAŃ,
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku Karta informacyjna przedsięwzięcia
Mapa ewidencyjna
Opłata za udzielone pełnomocnictwo
Opłata za wydanie decyzji
Pełnomocnictwo
Wypis z rejestru gruntów
7. Nazwa organu - adresata wniosku Prezydent Miasta Poznania
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urzšd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Œrodowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68; (61) 87840 73; (61) 87840 81; (61) 87840 83
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 05/18/18/2, 05/18/4/1, 05/18/7/13, 05/18/7/14, 05/18/7/18, 05/18/7/4, 05/18/7/5, 05/18/8/11, 05/18/8/3, 05/18/8/4, 06/12/1/4, 06/12/3/8, 06/12/3/9, 06/12/4/2, 06/12/4/5
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-10 16:07:27.0