Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz A - Karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 79430
2. Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń środowiskowych dot. decyzji RDOŚ z 23.12.2020 r., znak WOO-II.420.219.2018.ZP.40 o srodowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. ratajczaka w Poznaniu
3. Znak sprawy KOS-V.6220.32.2021
4. Data złożenia 2021-03-03
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Prezydent Miasta Poznania PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ,
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku
7. Nazwa organu - adresata wniosku Prezydent Miasta Poznania
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) 79721
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 51/19/21, 51/19/22, 51/19/23, 51/20/19/1, 51/20/20/1, 51/20/23/1, 51/20/23/2, 51/20/26/5, 51/20/28/4, 51/20/30/2, 51/20/30/5, 51/20/30/6, 51/20/31, 51/20/54/1, 51/20/54/2, 51/20/55, 51/25/20/4, 51/25/50/1, 51/25/51/1, 51/25/52, 51/25/53, 51/25/54, 51/25/65, 51/25/68, 51/25/69, 51/25/70/1, 51/25/70/3, 51/25/71/5, 51/25/73, 51/26/1, 51/26/10/1, 51/26/11/1, 51/26/17, 51/26/18, 51/26/2/1, 51/26/3, 51/26/31/3, 51/26/32, 51/26/4, 51/26/9, 51/41/1, 51/41/10, 51/41/11, 51/41/12, 51/41/13, 51/41/2, 51/41/3, 51/41/36/1, 51/41/37, 51/41/38/2, 51/41/4, 51/41/41/2, 51/41/42, 51/41/43/2, 51/41/45/1, 51/42/44, 51/42/45/1, 51/42/46, 51/42/47, 51/42/48, 51/42/49, 51/42/50/2, 51/42/51/1, 51/42/51/2, 51/42/52/3, 51/42/52/4, 51/42/52/5, 51/42/52/6, 51/42/52/7, 51/43/1/1, 51/43/1/7, 51/43/11, 51/43/12/1, 51/43/13/1, 51/43/14/1, 51/43/15/1, 51/43/15/3, 51/43/15/4, 51/43/17/59, 51/43/17/60, 51/43/17/61, 51/43/18/1, 51/43/18/2, 51/43/18/3, 51/43/18/6, 51/43/9/1, 51/45/1, 51/45/11/1, 51/45/12/1, 51/45/13, 51/45/14, 51/45/20/10, 51/45/20/11, 51/45/20/12, 51/45/20/13, 51/45/20/14, 51/45/20/18, 51/45/20/19, 51/45/20/20, 51/45/20/21, 51/45/20/6, 51/45/20/8, 51/45/21/8, 51/45/21/9, 51/46/1/1, 51/46/1/2, 51/46/19/13, 51/46/19/4, 51/46/19/7, 51/46/2/2, 51/46/2/3, 51/46/2/4, 51/46/2/5, 51/46/2/6, 51/46/20, 51/46/21, 51/46/22/1, 51/46/22/2, 51/46/23/1, 51/46/23/2, 51/46/24, 51/46/25/1, 51/46/25/3, 51/46/28/4, 51/46/28/3, 51/46/28/5, 51/46/28/6, 51/46/28/7, 51/46/28/8, 51/46/3/1, 51/46/3/3, 51/46/3/4, 51/46/4/2, 51/46/5/10, 51/46/5/14, 51/46/5/15, 51/46/5/3, 51/46/6/15, 61/05/1/10, 61/05/1/11, 61/05/1/4, 61/05/1/6, 61/05/1/7, 61/05/1/8, 61/05/1/9, 61/05/18/10, 61/05/18/11, 61/05/19, 61/05/20, 61/05/28/4, 61/05/29/1, 61/05/29/2, 61/05/29/3, 61/05/29/4, 61/05/29/5, 61/05/3/11, 61/05/3/12, 61/05/3/7, 61/05/30/3, 61/05/30/4, 61/05/36/10, 61/05/36/11, 61/05/36/12, 61/05/36/13, 61/05/36/2, 61/05/36/6, 61/05/36/7, 61/05/36/8, 61/05/36/9
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-05-10 16:18:57.0