Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz A - Karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1. Numer wpisu 79451
2. Zakres przedmiotowy wniosku wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Złotowskiej w Poznaniu (zad. Nr 5-05-12-110-1) oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Owczej, Lubniewickiej, Witnickiej w Poznaniu (zad. Nr 3-0515-106-1)"
3. Znak sprawy KOS-V.6220.35.2021
4. Data złożenia 2021-03-05
5. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Aquanet S.A DOLNA WILDA 126, 61-492 POZNAŃ,
6. Wyszczególnienie załączników do wniosku
7. Nazwa organu - adresata wniosku Prezydent Miasta Poznania
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 38/02/1/102, 38/02/1/103, 38/02/1/104, 38/02/1/110, 38/02/1/116, 38/02/1/118, 38/02/1/129, 38/02/1/130, 38/02/1/44, 38/02/1/63, 38/02/1/69, 38/02/1/71, 38/02/1/76, 38/02/1/85, 38/02/1/92, 38/02/1/94, 38/02/1/96, 38/02/1/97, 38/02/2/3, 38/02/2/5, 38/02/6, 38/02/7, 38/03/111/2, 38/16/18, 38/16/19/4, 38/16/24/3, 38/16/25/2, 38/16/30/3, 38/16/31/2, 38/16/36/11, 38/16/36/8, 38/16/37/3, 38/16/42/6, 38/16/44/5, 38/16/49/6, 38/16/50/4, 38/16/52/1, 38/16/52/2, 38/16/53/1, 38/16/53/2, 38/16/54, 38/16/79/1, 38/16/79/2, 38/16/80/1, 38/16/80/4, 38/16/82/1, 38/16/82/2, 38/16/85/3, 38/16/86/3, 38/17/20, 38/17/41/1, 38/17/42/1, 38/17/51/1, 38/17/51/2, 38/17/52, 38/17/53, 38/17/54, 38/18/13/11, 38/18/13/6, 38/18/13/9, 38/18/14/1, 38/18/17, 38/19/21, 38/19/24, 38/19/25/1, 38/22/6/3
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-05-14 16:17:22.0