Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz C - Karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Lp. Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
1. Numer wpisu 40763
2. Nazwa projektu dokumentu projekt gminnego programu ochrony środowiska przed hałasem, (przed skierowaniem go do postępowania z udziałem społeczeństwa)
3. Zakres przedmiotowy dokumentu OS-II.6254.54.2013
4. Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu 2013-10-02, Poznań
5. Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu Akustix Sp. z o.o. RUBIEŻ 46c5/115, 61-612 POZNAŃ,
6. Organ zatwierdzający projekt dokumentu Rada Miasta Poznania
7. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Środowiska,
nr pokoju : 210,
nr telefonu kontaktowego : (61) 878-40-62
8. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie
9. Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu 42171
10. Uwagi

Załączniki - karta informacyjna

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-28 16:16:15.0