Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 5/Mar1/2003
2. Rodzaj dokumentu inne dokumenty
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" " część Radojewo Wschód A w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
5. Zakres przedmiotowy dokumentu
6. Obszar Poznań
7. Znak sprawy NS-52/3-128/19
8. Dokument wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
9. Data dokumentu 2019-06-06
10. Dokument zatwierdził
11. Data zatwierdzenia dokumentu
12. Miejsce przechowywania dokumentu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu,

tel. +48&
160;616-396-460 / fax +48&
160;616-396-498 / mpu@poznan.mpu.pl


13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie 2/Mar1/2003, 3/Mar1/2003, 4/Mar1/2003
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
18. Uwagi

Powiązanie z MPZP

Plany opracowywane

Inne powiązane z planem karty informacyjne

Plany uchwalone
brak uchwalonych MPZP

Metryczka

Opis zmian: dopisanie nr karty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Moczko
Data i godzina publikacji: 2019-06-27 09:16