Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
588/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / lokalizacje wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajšcego na budowie magazynu œrodków owadobójczych i kosmetycznych, zlokalizowanego na działce nr 80/8, arkusz 11, obręb Naramowice, przy ul. Karpiej 24
577/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / lokalizacje wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajšcego na modernizacji istniejšcej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Era nr 40180 Poznań Wiepofama, zlokalizowanej na działce nr 29/2, obręb Jeżyce, przy ul. Dšbrowskiego 81/85
566/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / lokalizacje wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajšcego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Plus GSM nr BT 30739 Poz_Żmigrodzka, zlokalizowanej na dachu budynku biurowego przy ul. Wieruszowskiej 2-8
555/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / lokalizacje wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajšcego na rozbudowie/modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej, oznaczonej numerem 6347 "Poznań Marcelińska", zlokalizowanej na działce nr 4/53, arkusz 4-5b, obręb Łazarz, na budynku przy ul. Marcelińskiej 71
549/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / lokalizacje wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realzację przedsięwzięcia polegajšcego na przebudowie/modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Era pracujšcej w systemie GSM 900/GSM 1800/UMTS 2000 MHz, usytuowanej na dachu budynku, na działce nr 33, obręb Wilda, arkusz 05, przy ul. Niedziałkowskiego 1
540/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / lokalizacje wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajšcego na budowie awaryjnej wymianie kanału sanitarnego o przekroju 40 cm położonego w ul. Inflanckiej
529/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / lokalizacje wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajšcego na budowie sieci wodocišgowej z przyłšczem do działki nr 108/4, w ulicy bocznej od ul. Naramowickiej (na wysokoœci posesji nr 359)
518/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / lokalizacje wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajšcego na zamontowaniu urzšdzeń oczyszczajšcych wody deszczowe na wylocie kanalizacji deszczowej C7 do rzeki Cybiny oraz zatoki parkingowej dla samochodów obsługi, w pasie rozdziału ul. Warszawskiej, na działkach nr 23/8 i 39, arkusz 26, obręb Główieniec
507/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / lokalizacje wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajšcego na adaptacji budunku płukalni rur dla potrzeb żarzaka na terenie Wydziału W-2 Fabryki Silników Okrętowych przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229
496/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / lokalizacje wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajšcego na rozbudowie i modernizacji istniejšcej stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. sieci Era nr 40475_Poznań_Grunwald, zlokalizowanej na budynku biurowym Energetyki Poznańskiej S.A., na działce nr 10/2, arkusz AM-07, obręb Łazarz, przy ul. Polnej 60
485/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / lokalizacje decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajšcego na rozbudowie i modernizacji stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. sieci Era nr 40532_Poznań_Wilda_Luboń, zlokalizowanej na budynku warsztatowym ZNTK S.A., na działce nr 5/49, arkusz AM-4A, obręb Wilda, przy ul. Roboczej 4
474/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / lokalizacje wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajšcego na uruchomieniu działalnoœci w zakresie rozbiórki samochodów oraz wyrejestrowywania samochodów przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomoœci położonej przy ul. Wojciechowskiego 7-17
463/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / lokalizacje wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajšcego na budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., nr 40381, na dachu budynku mieszkalnego, na działkach nr 63 i 65, arkusz 14, obręb Jeżyce, przy ul. Dšbrowskiego 60
455/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / lokalizacje wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajšcego na rozbudowie i modernizacji stacji paliw płynnych PKN ORLEN Nr 1147, zlokalizowanej na działce nr 1/9, arkusz 31, obręb Kobylepole, przy ul. Bodawskiej
445/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / lokalizacje wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajšcego na budowie hali rozbiórki samochodów z magazynem, budynku socjalno-biurowego, wagi i prasonożyc oraz urzšdzenia placu składowego złomu, przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomoœci położonej przy ul. Szczawnickiej 1
636/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.II/7662-104/05
635/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalnoœci w zakresie transportu odpadów
852/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalnoœci w zakresie transportu i zbierania odpadów
851/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalnoœci w zakresie odzysku energetycznego odpadów
850/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŒ/7662-41/04
847/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŒ/7662-79/04
799/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŒ/7662-132/04
731/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalnoœci w zakresie transportu i zbierania odpadów
678/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŒ/7662-17/03
662/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŒ.7661-5/03
634/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalnoœci w zakresie transportu i zbierania odpadów
1629/2005
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalnoœci w zakresie transportu odpadów
1628/2005
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŒ/7662-41/02
1627/2005
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie zezwolenia na prowadzenie działalnoœci w zakresie transportu odpadów
916/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŒ/7667-256/04
907/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
902/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
885/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
878/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŒ.7660-281/01
872/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady uregulowanie gospodarki odpadami
867/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady uregulowanie gospodarki odpadami (zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi)
863/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady uzupełnienie do pisma OS.OŒ/7660-272/03
859/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŒ/7660-208/03
855/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz uchylenie decyzji nr OS.OŒ.7660-3/02
101/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz informacja o odpadach innych niż niebezpieczne
1021/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz informacja o odpadach innych niż niebezpieczne
998/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŒ/7660-181/03
991/2006
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŒ/7660-180/03
1948/2005
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
1946/2005
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
1945/2005
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŒ/7660-42/02
1944/2005
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
1943/2005
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŒ/7667-27/04
1942/2005
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady uregulowanie gospodarki odpadami
1941/2005
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady zmiana decyzji nr OS.OŒ/7667-25/04