Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
3/Jd/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "JUNIKOWO POŁUDNIE" w Poznaniu
2/Jd/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "JUNIKOWO POŁUDNIE" w Poznaniu
5/Hta/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzesiny - rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Hta/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzesiny - rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Hta/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzesiny - rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu
2/Hta/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krzesiny - rejon ulicy Tarnowskiej - część A" w Poznaniu
5/Fu/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy autostradą a południową granicą miasta Poznania w rejonie ul. Ustronnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Fu/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy autostradą a południową granicą miasta Poznania w rejonie ul. Ustronnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Fu/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy autostradą a południową granicą miasta Poznania w rejonie ul. Ustronnej
2/Fu/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy autostradą a południową granicą miasta Poznania w rejonie ul. Ustronnej
5/Sdb/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część B" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Sdb/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część B" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Sdb/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część B" w Poznaniu
2/Sdb/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część B" w Poznaniu
6/Sda/2010
inne program / wszystkie UCHWAŁA NR XXXVIII/644/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część A" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Sda/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część A" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Sda/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część A" w Poznaniu
2/Sda/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część A" w Poznaniu
5/Ol/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Ol/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Ol/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu
2/Ol/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Balonowej w Poznaniu
6/Na/2010
inne program / wszystkie UCHWAŁA NR XX/256/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ulic: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec - Kiekrz w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Na/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ul: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec-Kiekrz w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Na/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ul: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec-Kiekrz w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Na/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ul: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec-Kiekrz w Poznaniu
2/Na/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ul: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec-Kiekrz w Poznaniu
6/Jb/2010
inne program / wszystkie UCHWAŁA NR LXIV/1002/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Babimojskiej w Poznaniu wraz z podsumowaniem.
5/Jb/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Babimojskiej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Jb/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Babimojskiej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Jb/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Babimojskiej w Poznaniu
2/Jb/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Babimojskiej w Poznaniu
5/He/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon dawnego folwarku Głuszyna" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/He/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon dawnego folwarku Głuszyna" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/He/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon dawnego folwarku Głuszyna" w Poznaniu
2/He/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon dawnego folwarku Głuszyna" w Poznaniu
6/Grd/2010
inne program / wszystkie UCHWAŁA NR LXIII/983/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część D w Poznaniu wraz z podsumowaniem.
4/Grd/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część D w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Grd/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część D w Poznaniu
2/Grd/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część D w Poznaniu
6/Grc/2010
inne program / wszystkie Uchwała Nr XXXIX/665/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Grc/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Grc/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Grc/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu
2/Grc/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu
6/Grb/2010
inne program / wszystkie UCHWAŁA NR LVI/863/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Grb/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Grb/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Grb/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu
2/Grb/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu