Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
6/Grd/2010
inne program / wszystkie UCHWAŁA NR LXIII/983/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część D w Poznaniu wraz z podsumowaniem.
4/Grd/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część D w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Grd/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część D w Poznaniu
2/Grd/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część D w Poznaniu
6/Grc/2010
inne program / wszystkie Uchwała Nr XXXIX/665/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Grc/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Grc/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Grc/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu
2/Grc/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu
6/Grb/2010
inne program / wszystkie UCHWAŁA NR LVI/863/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Grb/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Grb/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Grb/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu
2/Grb/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu
6/Gra/2010
inne program / wszystkie UCHWAŁA NR LV/833/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 03 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część A w Poznaniu wraz z podsumowaniem.
5/Gra/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część A w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Gra/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część A w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Gra/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część A w Poznaniu
2/Gra/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część A w Poznaniu
5/Dw/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Dw/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Dw/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte" w Poznaniu
2/Dw/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte" w Poznaniu
5/Df/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fort IX" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Df/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fort IX" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Df/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fort IX" w Poznaniu
2/Df/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fort IX" w Poznaniu
6/Dda/2010
inne program / wszystkie Uchwała Nr XXVII/377/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część A" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Dda/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Dda/2010
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Dda/2010
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część A" w Poznaniu
2/Dda/2010
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część A" w Poznaniu
5/Sjw/2011
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Sjw/2011
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Sjw/2011
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu
2/Sjw/2011
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu
5/Sjs/2011
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Droga Dębińska" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Sjs/2011
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Droga Dębińska" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Sjs/2011
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Droga Dębińska" w Poznaniu
2/Sjs/2011
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Droga Dębińska" w Poznaniu
5/Sjj/2011
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Sjj/2011
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Sjj/2011
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu
2/Sjj/2011
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu
5/Wjb1/2017
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu _ część B1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Wjb1/2017
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu - część B1
2/Wjb1/2017
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu - część B1
6/Wja/2011
inne program / wszystkie UCHWAŁA NR V/21/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu - część A wraz z podsumowaniem.
5/Wja/2011
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Wja/2011
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu - część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko