Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
85293/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew WZI obręb Golęcin
85292/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Deszczowa
85291/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Gdyńska/Energetyczna 3
85290/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów (kos) rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni OS-III.6131.1.376.2016 ul. Bukowska 287
85288/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów (kos) rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni OS-III.6131.1253.2015 ul. Bukowska 287
85287/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ROD MINIKOWO
85286/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji KOS-III.6131.1.8.2020
85283/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów (kos) rozliczenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia zieleni OS-III.6131.1.1282.2016 ul. Malwowa 53
85274/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Grunwaldzka 189
85265/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Dolna Wilda 126
85262/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji KOS-III.6131.1.192.2020
85259/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Garbary 31
85258/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Myśliborska 20
85256/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBTK 2423 (71210N!) POZNAŃ WOLA (PPO_POZNAN_LOTNIKOW), os. Lotnictwa Polskiego 8
85254/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBTK 40305 (70305N!) PPO_POZNAN_MORENOWA ul. Morenowa Dz. Nr 219/8
85253/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBTK 40534 (70534N!) POZNAŃ ul. Zachodnia 15
85247/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. 28 Czerwca 1956 roku 156
85244/2022
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 oznaczonej nr POZ0141 zlokalizowanej na dachu i poddaszu budynku mieszkalnego w Poznaniu przy ul. Horacego 23, działka nr 1/666, obr. Golęcin - kontynuacja sprawy znak: OS.V/7684-312/06
85240/2022
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu podziemnego zbiornika LPG GAZ o pojemności 10 m3 i ustawienie dystrybutora LPG GAZ, Poznań ul. Grunwaldzka 104, obręb 39, działka 13/58
85239/2022
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa instniejącego zakkładu wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej" planowanego do realizacji na części działki 2/26 ark. 01, obręb Główna
85237/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ROD im. Chociszewskiego
85236/2022
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
85235/2022
inne wnioski o wydanie decyzji / odpady wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
85233/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ROD ZAGAJNIK
85232/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Szylinga 2a
85231/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ROD im. J. Dąbrowskiego ul. Piątkowska 89/101
85230/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Jasielska / Lutycka
85229/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa Dąbrowskiego
85227/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBTK 40201 (70201N!) PPO_POZNAN_TARGI15EXT ul. Głogowska 14
85226/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBTK 40189 (70189N!) PPO_POZNAN_FRANOWO2 ul. Kłońska 21
85225/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBTK 40039 POZNAŃ (70039 PPO_POZNAN_TACZAKA) ul. Taczaka 10
85224/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBTK (71115n!) POZNAŃ CHWIAŁKOWSKIEGO (PPO_POZNAN_CHWIALKA) ul. Jana Spychalskiego 34
85223/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBTK 5509 (71117N!) POZNAŃ CYRYLA (PPO_POZNAN_CYRYLA) ul. Młyńska 7
85220/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBTK 45419 (66525N!) PPO_POZNAN_ZMIGRODZKA ul. Żmigrodzka 41/49
85219/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBTK 40218 (70218N!) PPO_POZNAN_PIATKOWSKA94
85218/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBTK 40197 POZNAŃ (70197 PPO_POZNAN_SZKOLBUDDRZEW) ul. Raszyńska 48
85217/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBTK 40023 (70023N!) PPO_POZNAN_KOMANDORIA ul. Krańcowa 54
85216/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBKT 40094 (70094N!) PPO_POZNAN_RATUSZ, ul Stary Rynek 1
85216/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBKT 40094 (70094N!) PPO_POZNAN_RATUSZ, ul Stary Rynek 1
85215/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBTK 40222 (70222N!) PPO_POZNAN_SMIALEGO1 os. Bolesława Śmiałego 12
85214/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBTK 40377 (70377N!) PPO_POZNAN_WOJSKAPOL ul. Wojska Polskiego 31
85213/2022
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
1) Budowie konstrukcji podporowej dla agregatu chłodniczego i instalacji czynnika chłodniczego na dachu rozlewni PL-6
2) Przebudowie pomieszczenia odtlenienia wody dla potrzeb montażu stacji uzdatniania wody odtlenionej w budynku produkcyjnym
3) Przebudowie pomieszczenia uzdataniania wody dla potrzeb montażu stacji uzdatniania w budyku produkcyjnym
na części działki 1/23, akr. 03, obręb Kobylepole, na terenie Kompanii Piwowarskiej S.A. przy ul. Szwajcarskiej 11 w Poznaniu
85209/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów ul. Rumcajsa 2a
85205/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa Szarych Szeregów 32
85203/2022
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zmiana danych SBTK 40097 (70097N!) POZNAŃ ul. Północna 1
85201/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Naramowicka, Lechicka, Stróżyńskiego, Obornicka, Wilczak, Piątkowska, Drobnika, Radłowa, Bronisława
85200/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Czartoria 7
85199/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Chrobrego 19
85198/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) zmiana decyzji KOS-III.6131.1.502.2021
85197/2022
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Drewnowskiego 4