Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
79044/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Lubniewicka 26
79043/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Kasprzaka 1-7/Niegolewskich 15-15A
79042/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Wilcza 21
79041/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Wilcza 21
79040/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa os. Tysiąclecia dz. nr 77
79039/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Roślinna 8A
79038/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wniosek o wydanie decyzji - postanowienia o przedłużeniu ważności decyzji OS-V.6220.171.2013 z 23.06.2014 r.
79037/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Poznania z 23.06.2014 r., znak OS-V.6220.171.2013
79036/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Burszty 9
79034/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) decyzja odmawiająca zamiaru usunięcia drzew ul. Dąbrowskiego 306
79033/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) decyzja odmawiająca zamiaru usunięcia drzew Ul. Błażeja 100a
79032/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Raczyńskiego 25
79028/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Podjazdowa 73
79027/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowy sieci wodociągoweh wraz z przyłączami przy ul. Janikowskiej
79026/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie i przesadzenie drzew i krzewów Dąbrowskiego 245
79024/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul.Rymera 6
79023/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ROD im. Tadeusza Kościuszki ul. Dolna Wilda
79022/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Nad jeziorem 144
79020/2020
inne decyzje / odpady decyzja umarzająca postępowanie wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
79020/2020
inne decyzje / odpady decyzja umarzająca postępowanie wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
79019/2021
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego wraz z usługami i podziemną halą garażową przy ul. Hetmańskiej, Głogowskiej, Kasprzaka i Chociszewskiego w Poznaniu
79018/2020
inne decyzje / odpady decyzja umarzająca postępowanie wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
79018/2020
inne decyzje / odpady decyzja umarzająca postępowanie wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
79016/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew uk. Brneńska
79015/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Grunwaldzka 52
79014/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wniosek o wydanie decyzji ul. Rugijska 60, 61-059 Poznań
79008/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniająca decyzję KOS-III.6131.2.26.2019
79007/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie instalacji wazeliny oraz przebudowie budynku prodykcyjnego z terenami przyległymi do budynku na terenie zakłdu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
79006/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa ul. Galla Anonima 13
79005/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul.Owocowa 7
79002/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Jackowskiego
79001/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Krańcowa 75/B
79000/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Główna 33
78999/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garażu podziemnego i parkingu naziemnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5ha realizowane na potrzeby zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Poznaniu przy ul. Janickiego
78998/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / pozwolenia zintegrowane wydanie pozwolenia zintegrowanego zmiana poz. zintegrowanego dla Lisner na podst 216 Poś
78994/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Wolbromska 12
78993/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Roślinna 22
78992/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew przy ul. Wyspiańskiego 33
78991/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ROD im. Tadeusza Kościuszki
78990/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul.Piastowska 40
78988/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul.Niemena
78987/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Przepiórcza 20
78986/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew os. Pod Lipami
78985/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na terenie Osiedla Stefana Batorego Działka Nr 189/65
78984/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie drzew ul. Olchowa 4/2
78983/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) decyzja odmawiająca zgłoszonego zamiaru usunięcia drzew ul. Mińska 35A
78982/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) decyzja odmawiająca usunięcia drzew ul. Bogusławskiego 16a, 60-214 Poznań
78981/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa ul. Ognik 2-16
78980/2020
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Kudowska 43/45
78979/2021
ochrona zwierząt oraz roślin postanowienia / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) postanowienie o obowiązku uzupełnienia zgłoszenia dt. wycinki drzew przy ul. Janusza Meissnera 7