Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
80992/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Widłakowa 14 a
80991/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew RYPIŃSKA 7
80989/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew owocowa 8A
80988/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (mkz) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Konopnickiej 19
80982/2021
inne postanowienia / decyzje środowiskowe postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Poznania z 30 lipca 2021 r., znak KOS-V.6220.35.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Złotowskiej w Poznaniu (zad. Nr 5-05-12-110-1) oraz budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Owczej, Lubniewickiej, Witnickiej w Poznaniu (zad. Nr 3-0515-106-1)”
80981/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) zmiana decyzji KOS-III.6131.2.23.2019
80980/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Fabianowo 19
80979/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Stęszewska 11
80978/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Kudowska 43, 45
80977/2021
załączniki: 2
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - 40377 (70377N!) PPO_POZNAN_WOJSKAPOL
80976/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Żelazka
80975/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Św. Marcin
80974/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Solna 2
80973/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Robocza/Przemysłowa
80972/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniająca
80971/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w ROD Strzeszyn ul. Biskupińska 19
80970/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniająca
80969/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Prusa 15
80968/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zmiana decyzji KOS-III.6131.2.53.2019
80967/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Saperska 48
80966/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Głogowska 147
80965/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniająca pl. Kolegiacki
80964/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zmieniająca Rynek Łazarski
80963/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woś) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew Dąbrowskiego 245
80962/2021
ochrona zwierząt oraz roślin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalająca na usunięcie drzew pas drogowy al. Marcinkowskiego
80961/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Bydgoska 4c
80960/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew SOSNOWA 15
80959/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew owocowa 28a
80957/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Pniewska 6
80956/2021
inne decyzje / odpady Decyzja wygaszająca wygaszenie decyzji OS-II.6233.4.2016 - zezwolenie na odzysk
80955/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Mikołajecka 13
80954/2021
inne inne dokumenty / odpady wszczęcie postępowania administracyjnego wygaszenie decyzji OS-II.6233.4.2016
80944/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - POZ0273
80943/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - POZ0276
80942/2021
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - BT32006 POZ KRAŃCOWA
80941/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Kotowo 61/1
80939/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ROD Bielniki dz nr 297
80938/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowa obiektów usługowo-mieszkalnych wraz z parkingiem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w poznaniu przy ul. Warszawskiej
80936/2021
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na bodowie nowej hali do przetwarzania odpadów
80935/2021
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Osiedlowa sieć ciepłownicza z przyłączami"
80934/2021
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja umarzająca postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : "Przebudowa fragmentu napowietrznej sieci cieplnej"
80933/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew DOBROMIŁY 10
80932/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Goplańska 10 A
80929/2021
ochrona zwierząt oraz roślin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
80928/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Szklarniowa 5b
80927/2021
inne decyzje / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowy łuku torowego na Placu Wiosny Ludów.
80925/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na pn.:"budowa masztu, antenowych konstrukcji wsporczych oraz montaż instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. nr 65570 PPO_POZNAŃ_GROCHOWSKA na działce nr 4/22 ark. 04 obręb 0039 Łazarz przy ul. Grochowskiej 78-82 w Ponznaniu na dachu budynku."
80924/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Warpińska 27
80923/2021
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje środowiskowe decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na pn: "Wylesienie mające na celu zmianę sposobu użytkowania w związku z realizacją inwetsycji polegającej na budowie ulic na działkach nr 1, 8/1, 4/511, 4/529, 4/535, obręb: Strzeszyn z włączeniem do ul. Koszalińskiej w Poznaniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
80922/2021
ochrona zwierząt oraz roślin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Obrzańska 5