Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
76723/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Dziewińska 45a
76722/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. GnieŸnieńska 32
76721/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wygaœnięcie decyzji KOS-III.6131.1.193.2019
76720/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew osiedle Bolesława Œmiałego
76719/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Bydgoska 4a
76718/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Trybunalska 6
76717/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Frezjowa 9
76716/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Naramowicka 236G
76715/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Senatorska 37
76714/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Sobotecka 13
76712/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Garaszewo 10
76711/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Huby Moraskie 7
76710/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Podkomorska 37
76709/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Łomyńska 43
76708/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Rogera Sławskiego 15
76707/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Œwiebodzińska 18
76706/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) zmiana decyzji KOS-III.6131.1.731.2019
76705/2020
inne decyzje / decyzje œrodowiskowe decyzja zmieniajšca - zmiana decyzji znak: OS-V.6220.14.2018
76704/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ROD Camping
76703/2020
inne decyzje / decyzje œrodowiskowe decyzja umarzajšca postępowanie w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na budowie 76 budynków jednorodzinnych przy ul. Morasko
76703/2020
inne decyzje / decyzje œrodowiskowe decyzja umarzajšca postępowanie w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na budowie 76 budynków jednorodzinnych przy ul. Morasko
76702/2020
ochrona powietrza wnioski o wydanie decyzji / powietrze zmiana decyzji KOS-II.6225.29.2019 zmiana w zakresie zmiany nazwy
76698/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzew ul. Starołęcka 34/36
76696/2020
inne decyzje / decyzje œrodowiskowe decyzja umarzajšca postępowanie ws. wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na rozbiórce istniejšcej stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 600, ul. zgoda i budowie nowej w tym miejscu
76696/2020
inne decyzje / decyzje œrodowiskowe decyzja umarzajšca postępowanie ws. wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na rozbiórce istniejšcej stacji paliw PKN ORLEN S.A. nr 600, ul. zgoda i budowie nowej w tym miejscu
76684/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wygaœnięcie decyzji KOS-III.6131.1.193.2019
76683/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne sbtk. 2429 (71200N!) POZNAŃ SZPITALNA ul. Szpitalna 27/33
76682/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne sbtk. POZ0125 al. Solidarnoœci 46
76680/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne sbtk. POZ0257 ul. Szczawnicka 1
76679/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje œrodowiskowe wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na realizacji 3 etapów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z drobnymi usługami w parterze z podziemnš halš garażowš wraz z towarzyszšcš infrastrukturš technicznš i drogowš oraz zagospodarowaniem terenu
76678/2020
inne decyzje / decyzje œrodowiskowe decyzja umarzajšca postępowanie ws. wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na Przebudowie odcinka linii jednotorowej na dwutorowy 110 kV oraz budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Nagradowice-Garaszewo, Kromolice-Garszewo.
76678/2020
inne decyzje / decyzje œrodowiskowe decyzja umarzajšca postępowanie ws. wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na Przebudowie odcinka linii jednotorowej na dwutorowy 110 kV oraz budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Nagradowice-Garaszewo, Kromolice-Garszewo.
76677/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Tylne Chwaliszewo 27
76676/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie sbtk 40224 (70224N!) PPO_POZNAN_KOTOWO
76675/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie sbtk 4651 (71143N!) POZNAŃ KOŒCIELNA (PPO_POZNAN_KOSCIELNA)
76674/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie sbtk 5084 (71226N!) POZNAŃ STOMIL (PPO_POZNAN_STOMIL)
76673/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje œrodowiskowe wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem ternu i infrastruktury technicznej
76672/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Buczka 24
76671/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Zaleskiego 21
76670/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Główna 27
76669/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Glinno 13/1
76668/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Naramowicka
76667/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Zawady 13A
76666/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) zmiana decyzji OS-III.6131.1.188.2018
76665/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ROD Bielniki ul. Droga Dębińska 25 dz. 317
76664/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Bukowska 19
76663/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / rozliczanie odroczonych opłat z tytułu usuwania drzew i krzewów (kos) decyzja umarzajšca opłatę z tytułu usunięcia zieleni dla decyzji OS.III/76391-1412/09 z dnia 08.02.2010, miejsce nasadzeń: pl. Wolnoœci 19/al. K. Marcinkowskiego 23/24
76662/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzew z terenu nieruchomoœci połozonej przy ul. Gołężyckiej 89
76661/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Decyzja wnoszšca sprzeciw w sprawie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomoœci położonej przy ul. Beskidzkiej 200
76660/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Polska 26