Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
76026/2020
inne wnioski o wydanie decyzji / decyzje œrodowiskowe wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajšcego na budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturš technicznš
76025/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzew ul. Rzeczna, Luboń
76024/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) zmiana decyzji KOS-III.6131.1.734.2019
76023/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) zmiana decyzji KOS-III.6131.1.437.2019
76021/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Jurandota
76015/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Korczyńska 14c
76014/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Jaromira 10A
76013/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Komornicka 10
76012/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Czaplinecka 13
76010/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne sbtk. 71636N! POZNAŃ GŁUSZYNA WIEŻA ul. Sypniewo 3/8
76009/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Arkońska 40
76008/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Tczewska 2
76007/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzew ul. Wańkowicza
76005/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne sbtk. POZ0229 ul. Górczyńska 48
76003/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Janikowska 33
76002/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Glebowa 20
76001/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Stewnicka 8
76000/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Michała Ossowskiego 4
75999/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Wielichowska 11
75998/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Sanocka 31
75992/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew ul. Wańkowicza
75991/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Lachowicka 8
75990/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Sędziwwoja 42
75989/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Strzeszyńska 270
75987/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzewa ul. KuŸnicza 27-35
75986/2020
załączniki: 1
ochrona przed polami elektromagnetycznymi zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia / pola elektromagnetyczne Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne sbtk. 85020 (66350N!) PPO_POZNAN_SZCZAWNICKA1
75985/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzewa przy ul. Wieżowa 71
75984/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów załatwione pod nr KOS-III.6131.2.132.2019 Park im. Jana Pawła II
75983/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa ul. Dożynkowa 9B
75982/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew Ul. Kordeckiego 40/1
75981/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Strzeszyńska 234
75980/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Tuwima 12
75979/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Ostrowska 419
75978/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Kopcowa
75975/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzew ul. Œw. Wawrzyńca 11
75974/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) decyzja zezwalajšca na usunięcie drzew ul. œw. Wawrzyńca 11
75973/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Zamenhofa
75972/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Bałtycka
75971/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ROD Bielniki ul. Droga Dębińska 25 dz. 338
75970/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. Kolejowa 23
75969/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
75968/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Perzycka 74C, ul. Owcza 58
75967/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Morawska 10
75966/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Szybowcowa 12
75965/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin wnioski o wydanie decyzji / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (mkz) zmiana decyzji OS-III.6131.2.68.2018
75964/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Perzycka 74c
75963/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Wiedeńska 67
75962/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin inne dokumenty / zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (kos) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Arkońska 40
75961/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) decyzja zmieniajšca dla decyzji KOS-III.6131.1.726.2019
75960/2020
ochrona zwierzšt oraz roœlin decyzje / zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów (woœ) decyzja zmieniajšca dla decyzji KOS-III.6131.1.701.2019