Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 41964/2013
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu decyzja zezwalająca na usunięcie drzew nieruchomość ul. Bułgarska 63/65
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-III.6131.1.632.2013
8. Dokument wytworzył Aztek International S.A., BUŁGARSKA 63/65, 60-320 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2013-12-31
10. Dokument zatwierdził Łukasz Sobkowiak_WOS
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2014-01-08 14:44:24
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 107,
nr telefonu kontaktowego : (0-61) 878-40-65,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny Tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2014-12-09
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi Zieleń do usunięcia: drzewa=5 szt.

Działki

Położenie działek: 39/18/16/11
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:07:51.0