Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 79756/2021
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji kabiny lakierniczej na hali "CD" wraz z namiotami magazynowimi na terenie Wpjskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. przy ul. Dąbrowskiego 2628/280 w Poznaniu
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-V.6220.56.2021
8. Dokument wytworzył Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 262/280, 60-406 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2021-04-02
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko-Wróbel
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2021-04-12 11:25:42
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2021-04-12
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 21/03/7/1, 21/03/9/1, 21/03/5/6, 21/03/11/1
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-05-10 16:19:15.0