Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 79786/2021
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o zmianie decyzji Prezydenta MIasta Poznania z 10.07.2020 r., znak KOS-v.6220.190.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., wentylacją grawitacyjną, wentylacja mechaniczną, instalacją elektryczną, słaboprądową i oświetleniem terenu, wraz z budową naziemnych miejsc postojowych oraz z usługą w parterze budynku nr 1, na działce 513/84, obręb Naramowice, Ar_11, przy ul. Sielawy/Czarnucha w Poznaniu
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-V.6220.58.2021
8. Dokument wytworzył Murapol Real Estate S.A. PARTYZANTÓW 49, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
9. Data dokumentu 2021-04-06
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko-Wróbel
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2021-04-12 11:26:10
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2021-04-12
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 50/11/513/84
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-05-10 16:19:15.0