Dom Dziecka Nr 2

Kierownik/Dyrektor

Wojciech Walczak
ul. Pamiątkowa 28, 61-505 Poznań
tel. 61 833-34-18 fax 61 834-26-56
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 000250961
dd2_poznan@poczta.onet.pl

Kompetencje i zadania

Celem działalności Domu Dziecka nr 2 jest zapewnienie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców, całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

ustawa z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych , ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wojciech Walczak
Data wytworzenia informacji: 2021-03-26
Opis zmian: Dodanie raportu dostepnosci Dom Dziecka nr 2 (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Arleta Bartkowiak
Data i godzina publikacji: 2021-05-26 10:46