Komunikat: Komunikat: publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Gabinet Prezydenta

Data obowiązywania

od 2017-03-14 do 2017-03-21

Treść

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Prd-I.525.4.2017

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 1817 z późn. zm.)

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Wszyscy równi - równi na swoją miarę!

Nazwa oferenta:

Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych Riposta

Termin realizacji zadania:

od 2017-04-03 do 2017-06-30       

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

5000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do:

 Marty Mazurek, tel.: 61 878 51 75, e-mail: marta_mazurek@um.poznan.pl

w terminie do 21.03.2017r.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anny Żygulska
ostatnia zmiana w dniu 2017-03-14 09:27 - Anna Żygulska (Wprowadzenie informacji)