Komunikat: publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Gabinet Prezydenta

Data obowiązywania

od 2017-04-28 do 2017-05-04

Treść

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Prd-IX.525.3.2017

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Atrakcje dla dzieci podczas PBO18

Nazwa oferenta:

Fundacja Pro - Spin

Termin realizacji zadania:

od 05.05.2017 do 01.08.2017

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Anna Żygulska, tel.: 61 878 56 34,

e-mail: anna_zygulska@um.poznan.pl

w terminie do 04.05.2017r.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anny Żygulska
ostatnia zmiana w dniu 2017-04-28 13:55 - Anna Żygulska (Wprowadzenie informacji)