Komunikat: publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wydział/Jednostka ogłaszająca

Gabinet Prezydenta

Data obowiązywania

od 2017-06-14 do 2017-06-20

Treść

KOMUNIKAT

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty:

Prd-IX.525.4.12.2017

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r, poz. 239 ze zm.)

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu)

Magazyn As Biznesu

Nazwa oferenta:

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Termin realizacji zadania:

od 01.07.2017 do 15.09.2017

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:

10 000,00 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Anna Żygulska, tel.: 61 878 56 34, e-mail: anna_zygulska@um.poznan.pl

w terminie do 20.06.2017r.

Załączniki

Komunikat w dziale:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anny Żygulska
ostatnia zmiana w dniu 2017-06-14 10:30 - Anna Żygulska (Wprowadzenie informacji)