OSIEDLE WOLA

Strona osiedla w Portalu Osiedli Poznania

Zobacz

Kadencja Rady Osiedla

22.03.2015 r. - 22.03.2019 r.

Skład Rady Osiedla

Mirosław Góra, Adam Janczewski, Anna Jankowska, Paweł Kamiński, Maciej Krukowski, Jerzy Kuczek, Bożena Mikołajczak, Tadeusz Pałaszkiewicz, Irenusz Piechowiak, Ewa Troczyńska, Anna Węc

Skład Zarządu Osiedla

Mirosław Góra, Adam Janczewski, Anna Jankowska, Ewa Troczyńska, Paweł Kamiński

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Bożena Mikołajczak

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Mirosław Góra

Adresy:

Siedziba: Zespół Szkół Nr 2 ul. Hangarowa 14
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań Osiedle Wola
Email: Osiedle_Wola@um.poznan.pl

Dyżur

dyżur: I poniedziałek miesiąca, godz. 17:00

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla

Metryczka

Opis zmian: wygaśnięcie mandatu radnego (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kamil Matyja
Data i godzina publikacji: 2019-01-22 08:24