OSIEDLE CHARTOWO

Strona osiedla w Portalu Osiedli Poznania

Zobacz

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Skład Rady Osiedla

Borkowski Piotr, Brzezińska Aldona, Ceglarek Koleta, Chudy Wojciech, Cieloszyk Marzena, Cwojdziński Grzegorz, Grochowski Grzegorz, Grochowski Paweł, Kalman Andrzej (Wiceprzewodniczący Rady), Krupińska Urszula, Kubiak Krzysztof, Multaniak Joanna, Musielak Ryszard, Mysior Stanisław, Nowak-Karlińska Małgorzata, Pilarczyk Ewa, Rożek Arkadiusz,Szajstek Jolanta, Szymański Maciej, Szymczak Wojciech, Świtalska Elżbieta.

Skład Zarządu Osiedla

Brzezińska Aldona, Ceglarek Koleta (Zastępca Przewodniczącego), Kubiak Krzysztof, Musielak Ryszard, Rożek Arkadiusz (Zastępca Przewodniczącego)                

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Stanisław Mysior tel. 606 920 450

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Grzegorz Cwojdziński, tel. 609 053 594

Adresy:

Siedziba: Przedszkole nr 53 im. Koszałka Opałka, Osiedle Lecha 14
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Chartowo
Email: Osiedle_Chartowo@um.poznan.pl

Dyżur

godzinę przed każdą zwołaną sesją

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Regulamin Rady Osiedla

Regulamin Rady Osiedla Chartowo: (68.5kB) pobierz

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Chartowo
Data wytworzenia informacji: 2022-07-20 00:00
Opis zmian: sesja RO Chartowo (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Stanisław Winiszewski
Data i godzina publikacji: 2022-07-28 10:09