OSIEDLE GŁUSZYNA

Strona osiedla w Portalu Osiedli Poznania

Zobacz

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Skład Rady Osiedla

Bałut Zenobia, Bartkowiak Barbara, Bartkowiak Bartosz, Gadomski Kazimierz, Gątarska Jolanta, Graczyk Krzysztof, Kledzik Danuta, Markiewicz Krystyna, Moryson-Patalas Marzena, Nogajewski Zdzisław, Patalas Andrzej, Sezonowicz Stanisława (Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla), Skarżyński Piotr, Stobieniecki Krzysztof, Wilczyński Wojciech.

Skład Zarządu Osiedla

Moryson-Patalas Marzena, Bartkowiak Roman (Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla), Skarżyński Piotr (Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla), Bartkowiak Barbara, Gątarska Jolanta.

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Wojciech Wilczyński tel. 531 700 798

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Marzena Moryson-Patalas

Adresy:

Siedziba: Przedszkole nr 17 "Ikarek", ul. Głuszyna 206A, 61-329 Poznań
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Głuszyna
Email: Osiedle_Gluszyna@um.poznan.pl

Dyżur

13.02, 12.03, 09.04, 14.05, 10.06, 09.07, 10.09, 08.10, 12.11, 10.12.2020, w godz. 17:30-18:00, Przedszkole nr 17 "Ikarek", ul. Głuszyna 206A,

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Regulamin Rady Osiedla

Regulamin Rady Osiedla Głuszyna: (64kB) pobierz

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: ZO Głuszyna
Data wytworzenia informacji: 2022-05-30 00:00
Opis zmian: posiedzenie ZO Głuszyna (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Stanisław Winiszewski
Data i godzina publikacji: 2022-06-24 14:08