OSIEDLE PIĄTKOWO PÓŁNOC

Strona osiedla w Portalu Osiedli Poznania

Zobacz

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Skład Rady Osiedla

Cebulska Anna, Czechanowski Przemysław, Dera Roman (Wiceprzewodniczący Rady), Golusińska Magdalena, Goździewski Benedykt, Grzybowska Ewa, Hejna Tomasz, Józefowski Henryk, Kegel Zbigniew, Kiemel Krzysztof, Klimpel Teresa, Nalewaj Zenon, Wieczerska Danuta, Napierkowski Piotr, Sikora Mariusz.

Skład Zarządu Osiedla

Cebulska Anna, Czechanowski Przemysław (Z-ca Przewodniczącego), Hejna Tomasz

Przewodniczący/Przewodnicząca Rady Osiedla

Henryk Józefowski, tel. 602 530 706.

Przewodniczący/Przewodnicząca Zarządu Osiedla

Tomasz Hejna

Adresy:

Siedziba: Przedszkole nr 182, os. Jana III Sobieskiego 106
Adres do korespondencji: Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań, Osiedle Piątkowo Północ
Email: osiedle_piatkowopolnoc@um.poznan.pl

Dyżur

1 środa miesiąca godz. 18:00

Powołanie Osiedla

Statut Osiedla

Regulamin Rady Osiedla

Regulamin Rady Osiedla Piątkowo-Północ: (70.5kB) pobierz

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Wydział Urbanistyki i Architektury - wnioski i decyzje

Osiedle na Planie

Legenda

    granice osiedla

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Piątkowo Północ
Data wytworzenia informacji: 2022-07-19 00:00
Opis zmian: sesja RO Piątkowo Północ (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Stanisław Winiszewski
Data i godzina publikacji: 2022-07-28 09:33