Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XXX, 2021-09-22 18:30

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość:

https://poznan-pl.zoom.us/j/81271759017

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 89 na 2021 rok.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/170/III/2021 w sprawie projektu planu wydatków na 2022 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań w zakresie konserwacji miejskich zieleńców  na lata 2022-2024 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie rekomendacji dla Stowarzyszenia Farma Miejska w zakresie realizacji zadania "Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla (konkurs grantowy)".
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru zbycia nieruchomości miejskiej położonej w rejonie ul. Głogowskiej.
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.
 9. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przekazanie terenu powierzonego Osiedlu Św. Łazarz, położonego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza, Zarządowi Zieleni Miejskiej.
 10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań zmierzających do rewitalizacji Parku Kasprowicza.
 11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przekazanie w zarząd Zarządowi Zieleni Miejskiej terenów zielonych w Parku Kasprowicza.
 12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o wykonanie projektu przebicia pieszo-rowerowego z ul. Małeckiego do ul. Zachodniej.
 13. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o włączenie do planowanego parku w rejonie cieku Górczynki działki przy ul. Hetmańskiej.
 14. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszewicza.
 15. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Osiedla Św. Łazarz

   (-) Andrzej Janowski

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji dostępna jest pod poniższym adresem:

https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,101030.htm

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Św. Łazarz
Data wytworzenia informacji: 2021-09-22
Opis zmian: Informacja o zakończeniu sesji RO Św. Łazarz (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Gawarecka
Data i godzina publikacji: 2021-09-24 07:44