Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XI, 2020-06-04 17:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

Transmisja sesji w Internecie na kanale Miasta Poznań w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/user/PoznanPL

Osoby chcące zabrać głos w czasie sesji proszone są o zgłoszenia e-mailowe do 3 czerwca na adres: krzysztof_drost@um.poznan.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Sprawozdanie Zarządu z prac pomiędzy sesjami.
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Zespołu Szkół nr 2 na 2020 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o dokonanie zmian w planie finansowym na 2020 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań mających na celu utworzenie programu dofinansowania systemów małej retencji.
 8. Omówienie projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Poznania.
 9. Rozważenie pozostawienia lub likwidacji kontenerów na odzież używaną znajdujących się na terenie Osiedla.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Osiedla

(-) Magdalena Nowecka

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji dostępna jest pod poniższym adresem:

https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,101030.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Wola.
Data wytworzenia informacji: 2020-06-04 00:00
Opis zmian: Inf. o zakończeniu sesji RO Wola. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Mateusz Giera
Data i godzina publikacji: 2021-01-13 09:00