Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XVI, 2020-11-20 17:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość:

https://poznan-pl.zoom.us/j/85383037827

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Sprawozdanie Zarządu z prac pomiędzy sesjami.
 5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr X/36/III/2020 Rady Osiedla Wola z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania.
 6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 o dokonanie zmian w planie finansowym.
 7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta o dokonanie zmian w projekcie planu finansowego na 2021 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Transportu Miejskiego o kontrolę stanu technicznego przystanków autobusowych wzdłuż ul. Dąbrowskiego.
 9. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
 10. Omówienie zmian w komunikacji na liniach nocnych.
 11. Omówienie propozycji zmiany w statutach osiedlowych zgodnie z informacją przekazaną przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta.
 12. Omówienie propozycji wymalowania muralu przy ul. Skalskiego.
 13. Omówienie pisma w sprawie tablicy historycznej w Lasku Katyńskim.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla

(-) Jerzy Kuczek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji dostępna jest pod poniższym adresem:

https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,101030.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Wola.
Data wytworzenia informacji: 2020-11-20 00:00
Opis zmian: Inf. o zakończeniu sesji RO Wola. (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Mateusz Giera
Data i godzina publikacji: 2021-01-13 09:03