Sesja Rady Osiedla numer: Sesja nr XXVII, 2021-11-15 17:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość:

https://poznan-pl.zoom.us/j/81676532084

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Komunikaty i oświadczenia.
  4. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z prac pomiędzy sesjami.
  5. Sprawozdanie służb porządkowych dot. obszaru osiedla.
  6. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta o przesunięcie środków do realizacji w 2022 r.
  7. Projekt uchwały uchylający uchwałę nr XIV/50/III/2020 Rady Osiedla Wola z 7 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Osiedla do wydawania opinii i rozpatrywania spraw należących do kompetencji Rady oraz zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Osiedla

  (-) Jerzy Kuczek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podczas zdalnej sesji dostępna jest pod poniższym adresem:

https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,101030.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Wola
Data wytworzenia informacji: 2021-11-15 00:00
Opis zmian: Informacja o zakończeniu sesji RO Wola (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Gawarecka
Data i godzina publikacji: 2021-11-17 07:37