Sesja Rady Osiedla numer: Sesja Nr III, 2019-06-17 18:00

Kadencja Rady Osiedla

24.03.2019 - 24.03.2023

Miejsce i przewidywany program sesji

Sesja w siedzibie Rady Osiedla w Zespole Szkół nr 2

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja z prac Zarządu Osiedla.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nazwania ulicy imieniem Konstantego Skąpskiego.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do wydawania opinii.
  5. Przedstawienie informacji dotyczących budżetu na rok 2020.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Rady Osiedla Wola

(-) Magdalena Nowecka

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli

Prezydent Miasta Poznania jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010,
w sprawie uchwalenia statutów osiedli - jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli. Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: RO Wola
Data wytworzenia informacji: 2019-06-17 00:00
Opis zmian: Informacja o zakończeniu Sesji RO Wola (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Agata Maliszewska
Data i godzina publikacji: 2022-05-12 09:15