Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta - kadencja 2010-2014

Protokoły z posiedzeń komisji