Doraźna Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej i Promocji Zagranicznej (UWAGA! Komisja funkcjonowała do 30 września 2019 r.) - kadencja 2018-2024

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Małgorzata Dudzic-Biskupska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 • Michał Grześ

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej, Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 • Łukasz Kapustka

  Funkcja: Przewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej, Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Lokalnej oraz Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Wspólny Poznań

 • Agnieszka Lewandowska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania

 • Filip Olszak

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, Wiceprzewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz Przewodniczący Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania

 • Halina Owsianna

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia

 • Przemysław Polcyn

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Przewodniczący Klubu Radnych Wspólny Poznań

 • Krzysztof Rosenkiewicz

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

 • Mateusz Rozmiarek

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych oraz Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki

 • Paweł Sowa

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych

 • Marek Sternalski

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania oraz Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

 • Klaudia Strzelecka

 • Sara Szynkowska vel Sęk

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 • Anna Wilczewska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej

 • Małgorzata Woźniak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Protokoły z posiedzeń komisji