Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki - kadencja 2018-2024

 • Marta Ciesielska

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Małgorzata Dudzic-Biskupska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 • Grzegorz Ganowicz

  Funkcja: Przewodniczący Rady Miasta Poznania

 • Artur Marcin Gorwa

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy Lokalnej

 • Henryk Kania

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

 • Maria Lisiecka-Pawełczak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia

 • Paweł Matuszak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego

 • Halina Owsianna

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia

 • Mateusz Rozmiarek

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych oraz Wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Nauki

 • Paweł Sowa

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych

 • Tomasz Stachowiak

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

 • Marek Sternalski

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania oraz Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

 • Sara Szynkowska vel Sęk

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 • Anna Wilczewska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej

 • Małgorzata Woźniak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Protokoły z posiedzeń komisji