Komisja Transportu i Polityki Mieszkaniowej - kadencja 2018-2024

 • Lidia Dudziak

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki, Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • Małgorzata Dudzic-Biskupska

  Funkcja: Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 • Michał Grześ

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej, Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 • Henryk Kania

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

 • Wojciech Kręglewski

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej

 • Łukasz Michał Mikuła

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

 • Filip Olszak

  Funkcja: Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, Wiceprzewodniczący Doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej oraz Przewodniczący Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania

 • Halina Owsianna

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Poznania, Wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia

 • Krzysztof Rosenkiewicz

  Funkcja: Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

 • Klaudia Strzelecka

 • Anna Wilczewska

  Funkcja: Wiceprzewodnicząca Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej

Protokoły z posiedzeń komisji