Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-06-22 13:00

Miejsce:

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z transmisją online z Sali Sesyjnej S2 UMP, pl. Kolegiacki 17.

Odnośnik do transmisji zostanie udostępniony na stronie: poznan.pl

Temat:

  1. Projekt uchwały (PU 556/20) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.
  2. Projekt uchwały (PU 557/20) w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2020.
  3. Projekt uchwały (PU 554/20) zmieniający uchwałę Nr IX/126/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla.
  4. Projekt uchwały (PU 555/20) zmieniający uchwałę Nr IX/127/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023.
  5. Projekt uchwały (PU 549/20) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportu publicznego, polityki społecznej i infranstruktury publicznej.
  6. Projekt uchwały (PU 560/20) w sprawie ustanowienia w roku 2020 stypendiów dla osób związanych z poznańskim środowiskiem artystycznym, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
  7. Projekt uchwały (PU 558/20) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024".
  8. Projekt uchwały (PU 559/20) zmieniająca uchwałę Nr LXI/840/V/2009 Rady Miasta Poznania  z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania.
  9. Informacja nt. sytuacji przedsiębiorców w związku z epidemią COVID 19.
  10. Wolne głosy i wnioski.

Porządek obrad zostanie uzupełniony o opiniowanie projektów uchwał:

- projekt uchwały (PU 563/20) w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

- projekt uchwały (PU 564/20) w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

Protokoły z posiedzenia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Szumilas
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-15 12:30 - uzup. porzadku obrad (Aktualizacja)