Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2014-10-10 13:00

Miejsce:

Sala nr 207, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

Temat:

Proponowany porządek obrad:

1) Opiniowanie projektów uchwał:

  • PU 1275/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Poznaniu;
  • PU 1278/14 zmianiający uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XLI/617/VI/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Czerwonak w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
  • PU 1279/14 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Murowana Goślina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
  • PU 1280/14 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Murowana Goślina oraz Gminą Suchy Las w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
  • PU 1222/14 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem Poznań a Skarbem Państwa;
  • PU 1276/14 w sprawie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania w użytkowaniu wieczystym Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
  • PU 1281/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 6, położonego w Poznaniu przy ul. Bukowej 10A;
  • PU 1294/14 zmieniającej uchwałę Nr XL/602/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
  • PU 1249/14 zmieniająca uchwałę Nr LVIII/779/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.

2) Informacja na temat projektu prywatyzacji części autobusowej MPK w Poznaniu sp. z o.o.

3) Informacja na temat planów wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A.

4) Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski.

Pliki do pobrania

Protokoły z posiedzenia

Metryczka

Opis zmian: posiedzenie KGKiPM (Aktualizacja)
Opublikował(a): Karolina Koczorowska
Data i godzina publikacji: 2014-10-03 11:02