Posiedzenie Komisji Rady Miasta Poznania

Komisje:

Data: 2020-05-28 17:00

Miejsce:

Sala Sesyjna S2 Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17

Posiedzenie odbywać się będzie w trybie zdalnym. Odnośnik do transmisji zostanie udostępniony na stronie: poznan.pl

Temat:

Porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 536/20) w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Pawlickiego.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 537/20) w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Wdzięczna.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 458/20) w sprawie nazwania skweru imieniem Milana Kwiatkowskiego.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 535/20) w sprawie udzielenia w 2020 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
  5. Sprawy wniesione, wolne głosy i wnioski.  

Protokoły z posiedzenia

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Daria Stachura
ostatnia zmiana w dniu 2020-05-21 10:51 - treść zaproszenia (Aktualizacja)