Kontrole prowadzone przez BIURO KONTROLI

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
Ko-III.1711.15.2021 2021-08-06 Przedszkole Nr 134 w Poznaniu
Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych w Centralnej Bazie Danych "Progman", sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych w Przedszkolu Nr 134 w Poznaniu.
Ko-III.1711.32,2021 2021-08-04 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 111
Księgi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych "Progman" sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
Ko-III.1711.24.2021 2021-07-06 PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"
Księgi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych "Progman", sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
Ko-III.1711.14.2021 2021-06-09 SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 107 IM. ARKADEGO FIEDLERA
Księgi rachunkowe w CBD"Progman", sporządzanie sprawozdan budżetowych i finansowych w 2020 r.
Ko-III.1711.20.2021 2021-06-02 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA NR 1
Księgi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych "Progman" sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
Ko-III.1711.11.2021 2021-05-21 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Ksiegi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych "Progman", sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
Ko.III.1711.17.2021 2021-05-10 Przedszkole nr 113
Księgi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych "Progman", sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
Ko-II.1711.5.2021 2021-05-06 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
postępowania w sprawie wycinki lub przesadzenia drzew i krzewów z pasa drogowego
Ko - III.1711.16.2021 2021-05-05 ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA '56
Księgi rachunkowe w CBD "progman", sporzadzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
Ko-II.1711.6.2021 2021-04-15 TEATR ÓSMEGO DNIA Ratajczaka 44 61-728 Poznań
Zamówienia publiczne
Ko-II.1711.1.2021 2021-03-30 POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
Zawieranie umów najmu i dzierżawy przez wybrane oddziały POSiR - realizacja zapisów umownych przez strony
Ko - III.1711.9.2021 2021-03-24 PRZEDSZKOLE NR 67 IM. MARII KONOPNICKIEJ
Księgi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych Progman+ sporzadzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
Ko-III.1711.10.2021 2021-03-15 XXXVIII DWUJĘZYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO
Ksiegi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych "Progman", sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
Ko-III.1711.4.2021 2021-03-12 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2
Umowy najmu i świadczenie usług informatycznych
Ko-III.1711.2.2021 2021-03-03 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. BRONISŁAWA SZWARCA
Ksiegi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych Progman+ sporzadzanie sprawozdań budzetowych i finansowych.
Ko-II.1711.2.21 2021-03-01 Teatr Animacji
Zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek
Ko-III.1711.3.2021 2021-02-15 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA
Księgi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych "Progman" sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
Ko.III.1711.5.2021 2021-02-04 Przedszkole nr 54
Umowy najmu oraz świadczenie usług informatycznych
Ko-III.1711.45.2020 2021-01-08 ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH NR 1
Dokumentacja pracownicza (akta osobowe)
Ko-II.1711.22.2020 2020-12-29 POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
Zamówienia publiczne o wartości poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro