Kontrole prowadzone przez BIURO KONTROLI

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
Ko-II.1711.12.2022 2022-07-18 Przedszkole nr 161 w Poznaniu
Kontrola realizacji wytycznych RODO w Przedszkolu Nr 161 w Poznaniu
Ko-III.1711.17.2022 2022-07-04 Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
Fundusz Zdrowia Nauczycieli – przyznawanie zapomóg zdrowotnych nauczycielom oraz emerytowanym nauczycielom w 2021 r.
Ko-III.1711.22.2022 2022-06-23 Szkoła Podstawowa Nr 36 Im. Mjr Henryka Sucharskiego
Fundusz Zdrowia Nauczycieli- przyznawanie zapomóg zdrowotnych nauczycielom oraz emertyowanym nauczycielom.
Ko-II.1711.13.2022 2022-06-15 Centrum Kultury Zamek
Zamówienia publiczne w Centrum Kultury Zamek
Ko-II.1711.10.2022 2022-06-08 Przedszkole Nr 127 w Poznaniu
realizacja wytycznych RODO w Przedszkolu nr 127
Ko-II.1711.11.2022 2022-06-02 Zespół Szkół Specjalnych nr 103
zamówienia publiczne
Ko-III.1711.13.2022. 2022-05-24 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
Kontrola prawidłowości przyznawania zapomóg losowych i pożyczek mieszkaniowych ze środków ZFŚS
Ko-III.1711.11.2022 2022-05-17 Szkoła Podstawowa nr 36
Wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w roku 2021
Ko-III.1711.12.2022 2022-05-13 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. BOLESŁAWA CHROBREGO
Fundusz Zdrowia Nauczycieli -przyznawanie zapomóg zdrowotnych nauczycielom oraz emerytowanym nauczycielom w 2021 r.
Ko-III.1711.15.2022 2022-05-12 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych w 2021 r.
Ko-II.1711.8.2022 2022-05-11 Przedszkole nr 116 w Poznaniu
kontrola realizacji wytycznych RODO w Przedszkolu Nr 116
Ko-III.1711.7.2022 2022-04-19 PRZEDSZKOLE NR 65 "WIOLINEK"
Konrola ksiąg rachunkowych prowadzonych w Centralnej Bazie Danych Progman, sporządzanie sparwozdań budżetowych, sprawozdań z operacji finansowych
Ko-III.1711.8.2022 2022-04-15 XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
Fundusz Zdrowia Nauczycieli – przyznawanie zapomóg zdrowotnych nauczycielom oraz emerytowanym nauczycielom w 2021 r.
Ko-1711.5.2022 2022-04-14 POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY HIPOLITA CEGIELSKIEGO 1 61-862 POZNAŃ
Zamówienia publiczne w Poznańskim Chórze Chłopięcym
Ko-II.1711.7.2022 2022-04-06 Przedszkole nr 98 "Słoneczko" w Poznaniu
realizacja wytycznych RODO w Przedszkolu nr 98 w Poznaniu
Ko-III.1711.5.2022 2022-03-17 Przedszkole nr 53
Ewidencja majątku i inwentaryzacja
Ko-II.1711.2.2022 2022-03-16 ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
wybrane aspekty zamówień publicznych
Ko-II.1711.3.2022 2022-03-07 ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH
Wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli w zakresie wybranych aspektów organizacji i funkcjonowania jednostki
Ko-II.1711.4.2022 r. 2022-03-02 Przedszkole Nr 75 "Przyjaciele Włóczykija" w Poznaniu
realizacja wytycznych RODO w Przedszkolu nr 75 w Poznaniu
Ko-III.1711.3.2022 2022-02-25 PRZEDSZKOLE NR 1 "BAJKOWY ZAMEK"
Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w 2021 r.