Kontrola: Ko-II.1711.16.2021

Organizacja i funkcjonowanie jednostki

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2021-12-10

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

  • Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • protokół

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-03 16:09:50.0