Kontrola: Ko-II.1711.2.2022

wybrane aspekty zamówień publicznych

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2022-03-16

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Zarząd Dróg Miejskich

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-01 16:08:31.0