Kontrola: Ko-II.1711.3.2022

Wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli w zakresie wybranych aspektów organizacji i funkcjonowania jednostki

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2022-03-07

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Zakład Robót Drogowych

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-06 16:08:07.0