Kontrola: Ko-III.1711.8.2022

Fundusz Zdrowia Nauczycieli – przyznawanie zapomóg zdrowotnych nauczycielom oraz emerytowanym nauczycielom w 2021 r.

Rodzaj kontroli

finansowa

Data przeprowadzenia

2022-04-15

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

  • XXV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • protokół

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-01 16:08:31.0