Kontrola: Ko-III.1711.13.2022.

Kontrola prawidłowości przyznawania zapomóg losowych i pożyczek mieszkaniowych ze środków ZFŚS

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2022-05-24

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 (Gimnazjum Nr 21, XXXIII Liceum Ogólnokształcące)

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • nie wydano zaleceń

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-01 08:11:44.0