Kontrola: Ko-II.1711.4.2022 r.

realizacja wytycznych RODO w Przedszkolu nr 75 w Poznaniu

Rodzaj kontroli

Planowa

Data przeprowadzenia

2022-03-02

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

  • Przedszkole Nr 75 "Przyjaciele Włóczykija" w Poznaniu

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-06 16:08:07.0