Kontrola: Ko-III.1711.12.2022

Fundusz Zdrowia Nauczycieli -przyznawanie zapomóg zdrowotnych nauczycielom oraz emerytowanym nauczycielom w 2021 r.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2022-05-13

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych)

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • protokół

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-01 08:11:44.0