Kontrola: Ko-II.1711.13.2022

Zamówienia publiczne w Centrum Kultury Zamek

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2022-06-15

Jednostka kontrolująca

  • BIURO KONTROLI

Jednostka kontrolowana

Centrum Kultury Zamek

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • protokół

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-01 16:08:31.0