Kontrole prowadzone przez WWINB

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
AWK.II/0911-6/06 2006-05-23 URZĄD MIASTA POZNANIA
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
Kontrola działalności organu adsministracji rchitektoniczno-budowlanej w okresie 01.01.2004r. - 31.12.2005r.