Kontrola: GKo-IV.1711.3.2017

Weryfikacja działań na rzecz formalnej likwidacji Ptasiego Azylu w związku z jego wyłączeniem ze struktur Ogrodu Zoologicznego i sprawdzenie sposobu wykorzystania pomieszczeń po nim pozostałych

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2017-06-14

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Jednostka kontrolowana

Ogród Zoologiczny

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-03 16:08:51.0