Kontrola: GKo-V.1711.5.2018

Sprawdzenie stanu utrzymania terenu Starego Zoo pod kątem zapewnienia właściwego wizerunku terenu zieleni w ścisłym centrum Miasta

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2018-05-07

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Jednostka kontrolowana

Ogród Zoologiczny

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • wydano zalecenia odnośnie wdrożenia działan doskonalących na rzecz dalszej poprawy sposobu funkcjonowania Jednostki w badanym obszarze

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-03 16:08:51.0