Kontrola: GKo-V.1711.7.2018

sposób wydzierżawiania nieruchomości oddanych Jednostce w trwały zarząd

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2018-07-30

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Jednostka kontrolowana

Palmiarnia Poznańska

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • Wdrożenie przez Jednostkę skutecznych zasad komunikacji z tut. Urzędem, w tym zawiadamiania lub występowania o zgody do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Wydziału Gospodarki Komunalnej odnośnie zawieranych przyszłych umów najmu i dzierżawy zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-03 16:08:51.0