Kontrola: GKo-V.1711.14.2018

Zbadanie prawidłowości postępowania, w tym zabezpieczenia interesu Miasta Poznania, w związku z zawarciem w dniu 30 lipca 2018 r. umowy na świadczenie usług weterynaryjnych oraz wydzierżawieniem terenu Starego Zoo od strony ul. Bukowskiej na cele reklamowe

Rodzaj kontroli

doraźna

Data przeprowadzenia

2019-01-23

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Jednostka kontrolowana

Ogród Zoologiczny

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0