Kontrole prowadzone przez WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Symbol Data przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana Opis
KOS-IX.3153.2.2021 2021-11-26 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Realizacja zadań dot. finansowania w zakresie utrzymania zieleni w publicznej częśći Ogrodu Dendrologicznego, a także wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania
KOS-IX.526.11.2021 2021-11-24 Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
Interwencje dotyczące nietoperzy jako forma czynnej ochrony tych zwierząt
Ko- III.1711.47.2021 2021-11-16 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 IM. JANA PAWŁA II
Ksiegirachunkowe w Centralnej Bazie Danych "Progman" sporzadzanie sprawozdań budzetowych i finansowych.
Ko- III.1711.34.2021 2021-10-15 TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO
Ksiegi rachunkowe w Centralnej Bazie danych 'Progman", sporzadzanie sprawozdań budzetowych i finansowych.
Ko.III.1711.28.2021 2021-07-15 XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO
XX LO Księgi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych "Progman", sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
Ko -III.1711.19.2021 2021-06-08 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. KSAWEREGO ZAKRZEWSKIEGO
Ksiegi rachunkowe w Centralnej Bazie danych sprawozdania budzetowe i finansowe
SOUK-VII.5440.6.19.2021 2021-02-16 Ośrodek Szkolenia Kierowców KARI Halszka Jakobsze
Kontrola doraźna dotyczyła zakresu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r., poz. 1324).
KOS-IV.526.5.2020 2021-02-05 Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
Nocne spotkania z nietoperzami - warsztaty edukacyjne
KOS-IX.526.8.2020 2021-02-05 Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju
Ptaki w mieście 2020 - włączenie mieszkańców w ochronę ptaków
KOS-IX.526.9.2020 2021-02-05 Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju
Zostań Miejskim Przyrodnikiem - ostoja wiedzy
KOS-IX.526.10.2020 2021-02-05 Stowarzyszenie Centrum Prmocji Ekorozwoju
Dni Ochrony Środowiska 2020 - wydarzenie i konkursy
KOS-IV.526.4.2020 2021-02-05 Fundacja Biblioteka Ekologiczna
Poradnik młodego przyrodnika - broszura edukacyjna n atemat złożoności środowiska przyrodniczego dużego miasta z zestawem doświadczeń
KOS-IV.526.3.2020 2021-02-05 Fundacja Biblioteka Ekologiczna
Konkurs fotograficzny "Rosliny chronione i zagrożone w Polsce"
KOS-IV.526.2.2020 2021-02-05 Fundacja Biblioteka Ekologiczna
Warta - przyroda rzeki i jej zagrożenia - produkcja filmu przyrodniczego z emisją w telewizji
KOS-IX.526.7.2021 2021-02-05 Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"
Interwencje dotyczące nietoperzy jako forma czynnej ochrony tych zwierząt na terenie Poznania
Ko-II.1711.18.2020 2020-11-09 Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory 18/20 w Poznaniu
realizacja zawartych umów po przeprowadzonych przez Centrum Usług Współnych w Poznaniu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu
Ko-III.1711.21.2020 2020-09-07 XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JADWIGI I WACŁAWA ZEMBRZUSKICH
Ujmowanie operacji w księgach rachunkowych w 2019 r.
Ko.III.1711.20.2020 2020-08-10 XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
Zatrudnienie i wydatkowanie środków na wynagrodzenia pracow
ZSS-XVII.1711.3.2020 2020-05-20 Szpital Miejski im.F. Raszei Samodzielny Publiczny Zakłafd Opieki Zdrowotnej
Realizacja zadania nr ZSS/P/018 pod nazwą "Szpital Miesjki im. F.Raszei - zakupy inwestycyjne" na podstawie umowy dotacji celowej nr ZSS-V.3041.12.2019 z 20 marca 2019 r. ze zminami.
KOS-IV.526.6.2020 2020-02-05 Polskie Towarzystwo
Zajęcia przyrodniczo-edukacyjne i naprawa elementów ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Meteoryt Morasko w Poznaniu