Kontrola: ZSS-I.526.32.2015

Profesjonalna Opieka Żłobkowa - Żłobek Tęcza

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2016-09-02

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

  • Anna Laudańska Żłobek Tęcza

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • sprawozdanie

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0