Kontrola: Or-VI.526.11.2017

Prawidłowość realizacji zadania publicznego zleconego na podstawie umowy nr Or-VI.526.1.2016 Fn 7511/16 z dnia 19.12.2017 r.

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2018-04-12

Jednostka kontrolująca

  • WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Jednostka kontrolowana

  • Fundacja "Taurus"

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • wydano zalecenia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0