Kontrola: Ko.III.1711.20.2020

Zatrudnienie i wydatkowanie środków na wynagrodzenia pracow

Rodzaj kontroli

planowa

Data przeprowadzenia

2020-08-10

Jednostka kontrolująca

  • XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Jednostka kontrolowana

XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

Rodzaj dokumentu pokontrolnego

  • Wystąpienie pokontrolne

Podsumowanie

  • wg. wystąpienia

Załączniki - dokumenty kontrolne

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 16:08:22.0